Předkládáme návrh na červnové Zastupitelstvo: Konstruktivní model komunikace města s občany

Předkládáme návrh na červnové Zastupitelstvo: Konstruktivní model komunikace města s občany