Ing. Čestmír VANČURA
1
Ing. Čestmír VANČURA
Prezident Zlín Film Festivalu
Spolumajitel Kovárny VIVA a.s.
Prezident Zlínského kreativního klastru
Předseda Nadačního fondu Zikmundova vila

Zastupitel města Zlína

Ing. Čestmír Vančura žije a pracuje ve Zlíně více než čtyřicet let. Přivedla ho sem jeho manželka Eva a získal tady zajímavé povolání v tehdejším ZPS. Vystudoval SPŠ stavební, poté obor strojírenské technologie na Strojní fakultě VUT v Brně. V roce 1992 se svými společníky založil společnost Kovárna VIVA, ze které se za 30 let stala významná prosperující průmyslová firma v rámci Evropy s více než 400 zaměstnanci. Dnes v ní zastává jako spoluvlastník pozici předsedy dozorčí rady a je také předsedou Nadačního fondu Kovárny VIVA, zřízeného pro podporu vzdělávání, historie řemesla a průmyslu, výtvarného umění a charitativní činnosti. Od roku 2014 je vlastníkem Zlín Film Festivalu pro děti a mládež. V roli prezidenta si dal za cíl vrátit festival do města mezi jeho publikum a obnovit jeho prestiž. Je členem Vědecké rady UTB ve Zlíně a členem RVH UTB a rovněž předsedou správní rady OPS Zlínský zámek a Galerie Václava Chada, kterou spoluzakládal. Na přání Miroslava Zikmunda zakoupil před časem jeho vilu, kde později založil nadaci sloužící k zachování jeho odkazu. Je představitelem Zlínského kreativního klastru, sdružující firmy z tohoto oboru v našem regionu. Jeho zatím poslední osobní aktivitou v oblasti vzdělávání je spoluvlastnictví Základní školy Jinotaj Zlín. Je spoluzakladatelem Hnutí Zlín 21 a zastupitelem Města Zlína.

Méně informací
Více informací
prof. Ing. PETR SÁHA, CSc.
2
prof. Ing. PETR SÁHA, CSc.
Bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zastupitel města Zlína

Prof. Ing. Petr Sáha vystudoval Fakultu technologickou ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (VUT), profesorem byl jmenován na Fakultě chemické VUT v Brně v oboru Materiálové inženýrství. Působil jako výzkumný pracovník na Chalmers University of Technology ve švédském Göteborgu, poté jako děkan na Fakultě technologické ve Zlíně. V průběhu svého působení ve Zlíně založil Univerzitu Tomáše Bati (UTB) s jejími pěti fakultami, včetně Univerzitního institutu. Stal se jejím prvním rektorem. Po dvou prvních funkčních obdobích byl mimo jiné zvolen do čela Polymer Processing Society se sídlem v New Jersey. Založil Centrum polymerních systémů zaměřené na aplikovaný výzkum. Do pozice rektora Univerzity Tomáše Bati se opět vrátil na další dvě funkční období, kdy založil také například Centrum pro výzkum obouvání. Jeho rektorský mandát skončil v roce 2018. Je zkušeným výzkumným pracovníkem, manažerem a vedoucím týmu četných výzkumných projektů. Stále neúnavně podporuje studenty a začínající vědce doma i v zahraničí.

Méně informací
Více informací
Mgr. Kateřina Pešatová
3
Mgr. Kateřina Pešatová
Vedoucí Odboru kultury a památkové péče Středočeského kraje

Mgr. Kateřina Pešatová se narodila ve Zlíně, kde vystudovala gymnázium na Lesní čtvrti. V roce 1997 promovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vrátila se do regionu, krátce působila v různých lokálních novinách a od roku 2003 do 2017 pracovala jako vedoucí Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína. Současná práce v totožné pozici pro Krajský úřad Středočeského kraje ji zaujala možností poznat blíže region, ze kterého v období baťovské konjunktury přišli do Zlína její prarodiče. Jaroslav Novotný se ve 30. letech stal jedním ze zakládajících osobností zlínských filmových ateliérů a jeho synové Petr a Jiří se v 90. letech zasloužili o rozvoj Vyšší odborné školy filmové Zlín. Je vdaná, společně s manželem Martinem vychovala 3 děti. Od dětství se věnovala folkloru, sólově zpívala s cimbálovou muzikou Kašava. Rekreačně plave a má ráda hory v létě i v zimě – sjezd i běh na lyžích.

Méně informací
Více informací
Mgr. Jaroslav JURÁŠ
4
Mgr. Jaroslav JURÁŠ
Advokát

Zastupitel města Zlína

Mgr. Jaroslav Juráš se narodil a žije ve Zlíně. Jeho dětství provázela sportovní činnost, která ho naučila vytrvalosti, ale také smyslu pro fair play a úctě k soupeřům. V roce 2004 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a téhož roku nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři ve Zlíně. V roce 2007 po úspěšném složení advokátních zkoušek založil vlastní advokátní kancelář JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s., na jejímž rozvoji se svými kolegy a společníky soustavně pracuje. Je šťastně ženat se stále usměvavou a tolerantní manželkou a otcem dvou dětí. Ve svém volném čase mimo obligátního plnění rodičovských a manželských povinností rád běhá, čte a příležitostně věnuje svoji pozornost i kolektivním sportům. Je spoluzakladatelem hnutí Zlín 21 a zastupitelem Města Zlína.

Méně informací
Více informací
Ing. Tomáš DUDÁK
5
Ing. Tomáš DUDÁK
Generální ředitel SPUR a.s.

Zastupitel města Zlína

Ing. Tomáš Dudák se narodil v roce 1976 v Šumperku, od malička žije ve Zlíně. Vystudoval UTB ve Zlíně, obory Podniková ekonomika a Technologie zpracování plastů. Do firmy SPUR a.s. nastoupil již během studia na vysoké škole, prošel několika pozicemi a posledních 10 let je generálním ředitelem. Firma se stala v loňském roce držitelem Čestného uznání Inovační firma Zlínského kraje 2021. Dále je mimo jiné jednatelem ve firmě Farma Bezdínek, s.r.o., která se na severu Moravy zabývá hydroponickým pěstováním rajčat bez pesticidů ve sklenících, které jsou svou rozlohou největší v České republice. Kromě působení v podnikatelské sféře je také zastupitelem Města Zlína a spoluzakladatelem hnutí Zlín 21, předsedou dozorčí rady Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, členem správní rady Zlínského zámku o.p.s. a aktivně se podílí na spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati v oblasti výzkumu a vývoje. Je ženatý, má dvě děti. Mezi jeho záliby patří příroda a sport – hlavně běh, lyžování a cyklistika.

Méně informací
Více informací
Ing. Lukáš Trčka Ph.D.
6
Ing. Lukáš Trčka Ph.D.
Manažer
Vysokoškolský pedagog
Mgr. Martin Pášma
7
Mgr. Martin Pášma
Činovník v kultuře a cestovním ruchu
Moderátor

Zastupitel města Zlína
MgA. Ondřej Slováček
8
MgA. Ondřej Slováček
Vedoucí grafického oddělení Tajmac-ZPS, a.s.
Předseda Spolku Letná žije
Bc. David Pavlík MSc.
9
Bc. David Pavlík MSc.
Ředitel softwarového vývoje
Ing. Kateřina Martykánová
10
Ing. Kateřina Martykánová
PR manažerka
Barbora Raková MSc.
11
Barbora Raková MSc.
Datová analytička pro Národní pedagogický institut

Zastupitelka města Zlína
Dušan Sviečka
12
Dušan Sviečka
Marketingový manažer
Víceprezident Zlínského kreativního klastru

Zastupitel města Zlína
Ing. Zdeněk Ptáček
13
Ing. Zdeněk Ptáček
Znalec - koncipient
Odhadce majetku
Ing. Eduard Kuňák
14
Ing. Eduard Kuňák
Podnikatel
Penzista
Místopředseda Spolku Letná žije
Jiří Linka
15
Jiří Linka
Technický manažer
Spoluzakladatel neziskové organizace Iniciativa Vlny solidarity z.s.
Mgr. Jiří Madzia DiS.
16
Mgr. Jiří Madzia DiS.
Filmař
Publicista
Historik
Ivana Kysová
17
Ivana Kysová
Administrativní pracovnice
MgA. Ladislav Škoda
18
MgA. Ladislav Škoda
Šéfdesigner společnosti TESCOMA s.r.o.
Mgr. Michal Pernička Ph.D.
19
Mgr. Michal Pernička Ph.D.
Klinický psycholog
Ing. Milan Tůma
20
Ing. Milan Tůma
Jednatel AXIOM TECH s.r.o.
Mgr. Danuše Lipovská
21
Mgr. Danuše Lipovská
Vedoucí komunikace a marketingu
Ing. Eva Šviráková Ph.D.
22
Ing. Eva Šviráková Ph.D.
Odborná asistentka na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Spoluzakladatelka Spolku Letná žije
Ing. Dagmar Výlupková
23
Ing. Dagmar Výlupková
Marketingová manažerka
Jiří Teplinec
24
Jiří Teplinec
Člen představenstva SPUR a.s.
Ivana Hromníková
25
Ivana Hromníková
Ekonomka
Spoluzakladatelka Spolku Letná žije
ak. soch. Radim Hanke
26
ak. soch. Radim Hanke
Akademický sochař
Daniel Tkáč
27
Daniel Tkáč
Podnikatel
Spolumajitel TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o.
Předseda triatlonového klubu TITAN sport club, z.s.
prof. MgA. Petr Stanický M.F.A.
28
prof. MgA. Petr Stanický M.F.A.
Vysokoškolský pedagog
Vizuální umělec
prof. Ing. Berenika Hausnerová Ph.D.
29
prof. Ing. Berenika Hausnerová Ph.D.
Ředitelka Ústavu výrobního inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Vysokoškolský pedagog
Adam Hykl
30
Adam Hykl
Vedoucí provozu Kovárna VIVA a.s.
Taťána Martincová
31
Taťána Martincová
OSVČ
Majitelka Stavebního bazaru v Količíně
Mgr. Jiří Pernický MA
32
Mgr. Jiří Pernický MA
Marketingový manažer
Spoluzakladatel Spolku Letná žije
Ing. Zuzana Šimčíková
33
Ing. Zuzana Šimčíková
Vedoucí kanceláře
Karel Beníček
34
Karel Beníček
Obchodní manažer MEGAT - výroba z plastů Zlín spol. s r.o.
Marcel Huňka
35
Marcel Huňka
Prodejce užitkových vozů
Podporovatel spolku Naše Bartoška z.s.
Mgr. Marek Obdržálek
36
Mgr. Marek Obdržálek
Hudební pedagog
Ing. Jakub Řeha
37
Ing. Jakub Řeha
IT specialista
Ing. Jiří Švec
38
Ing. Jiří Švec
Finanční ředitel
MUDr. Sylva Masná
39
MUDr. Sylva Masná
Lékařka
Ing. Miroslav Zárecký
40
Ing. Miroslav Zárecký
IT specialista
Ing. Ondřej Beneš
41
Ing. Ondřej Beneš
Místopředseda představenstva ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.