Ing. Čestmír VANČURA
1
Ing. Čestmír VANČURA
Prezident Zlín Film Festivalu
Spolumajitel Kovárny VIVA a.s.

Prezident Zlínského kreativního klastru

Zastupitel města Zlína

předseda Nadačního fondu Zikmundova vila

Ing. Čestmír Vančura se narodil v Prostřední Bečvě a čtyřicet let žije ve Zlíně. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební ve Valašském Meziříčí, poté obor strojírenské technologie na strojní fakultě VUT v Brně. V roce 1992 se svými společníky založil společnost Kovárna VIVA, ze které se za 25 let stala prosperující průmyslová firma s miliardovými obraty a s více než 500 zaměstnanci. Dnes zastává pozici předsedy Dozorčí rady a je stále spoluvlastníkem firmy. Je též předsedou Nadačního fondu Kovárny zřízeného pro podporu vzdělávání, historie řemesla a průmyslu, výtvarného umění a charitativní činnosti, členem Vědecké rady UTB ve Zlíně a členem RVH UTB a předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Zlínský zámek, kterou spoluzakládal. Od roku 2014 působí jako prezident Zlín Film Festivalu – mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Je aktivním členem skupiny pro rekonstrukci Velkého kina, nově prezidentem Zlínského kreativního klastru a předsedou Sdružení podnikatelů Baťova areálu.

Méně informací
Více informací
prof. Ing. PETR SÁHA, CSc.
2
prof. Ing. PETR SÁHA, CSc.
Bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zastupitel města Zlína

Petr Sáha vystudoval Technologickou fakultu ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně, profesorem byl jmenován na Fakultě chemické VUT v Brně v oboru Materiálové inženýrství. Působil jako výzkumný pracovník na Chalmers University of Technology ve švédském Göteborgu, poté jako děkan na Fakultě technologické ve Zlíně. Během působení k managementu VUT v Brně se zasadil o vznik samostatné univerzity ve Zlíně a stal se jejím prvním rektorem. Po dokončení prvního mandátu byl zvolen do čela Polymer Processing Society se sídlem v New Yorku, a založil Centrum polymerních systémů ve Zlíně zaměřené na aplikovaný výzkum. V současné době působí opět jako rektor univerzity. Je neúnavným podporovatelem studentů a začínajících vědců doma i v zahraničí. Rád lyžuje, je držitelem černého pásu v judo, jeho velkou láskou je studium historie. Životní motto: Když nemůžeš, přidej!

Méně informací
Více informací
Barbora RAKOVÁ, MSc.
3
Barbora RAKOVÁ, MSc.
Koordinátorka pro zahraniční činnost

Zastupitelka města Zlína

Barbora Raková, MSc. se narodila na Vsetíně, své dětství prožila na Valašsku v obci Hovězí. Mezi významné zahraniční zkušenosti svého života řadí roční studijní pobyt ve švýcarském Fribourgu a magisterské studium veřejné správy na Univerzitě OSN v nizozemském Maastrichtu. V průběhu studií realizovala mezinárodní projekty v oblasti vzdělávání a absolvovala odborné stáže na zastupitelských úřadech ČR ve Finsku a Kanadě, kde nahlédla do nejvyšších pater veřejné správy. Působila jako poradce pro Evropské dotační programy v Berlíně, odkud se v roce 2013 přestěhovala do Zlína za prací pro Krajský úřad Zlínského kraje. V roce 2015 se stala spolu-zakladatelkou společnosti Regioprotokol s.r.o., která je dnes spolehlivým partnerem měst, obcí i soukromých subjektů v oblasti protokolu a zahraničních partnerství. Velkou oporou jí je přítel, rodina a přátelé ze všech koutů světa. Ve svém volném čase běhá, lyžuje a cestuje, hovoří plynně anglicky, německy a italsky, hůře již francouzsky.

Méně informací
Více informací
Ing. Tomáš DUDÁK
4
Ing. Tomáš DUDÁK
Generální ředitel SPUR a.s.

Zastupitel města Zlína

Ing. Tomáš Dudák se narodil v Šumperku, záhy se ale přestěhoval do Zlína. Vystudoval Fakultu technologickou na Vysokém učení technickém ve Zlíně. Již během studia začal pracovat ve rodinné firmě SPUR a.s., která se zabývá výrobou plastových produktů, kde nastoupil do řadových funkcí, ze kterých se postupně propracoval na pozici vedoucího výroby a poté ředitele výrobně-obchodní divize. Je členem Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, správní rady Zlínského zámku o.p.s. a aktivně se podílí na spolupráci s UTB v oblasti výzkumu a vývoje. Je ženatý, má dvě děti. Mezi jeho záliby patří příroda a sport, hlavně běh, lyžování a cyklistika.

Méně informací
Více informací
Mgr. Jaroslav JURÁŠ
5
Mgr. Jaroslav JURÁŠ
Advokát

Zastupitel města Zlína

Mgr. Jaroslav Juráš se narodil a žije ve Zlíně. Jeho dětství provázela sportovní činnost, která ho naučila vytrvalosti, ale také smyslu pro fair play a úctě k soupeřům. V roce 2004 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a téhož roku nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři ve Zlíně. V roce 2007 po úspěšném složení advokátních zkoušek založil vlastní advokátní kancelář JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s., na jejímž rozvoji se svými kolegy a společníky soustavně pracuje. Je šťastně ženat se stále usměvavou a tolerantní, manželkou a otcem dvou dětí. Ve svém volném čase mimo obligátního plnění rodičovských a manželských povinností rád běhá, čte a příležitostně věnuje svoji pozornost i kolektivním sportům.

Méně informací
Více informací
Dušan SVIEČKA
6
Dušan SVIEČKA
Projektový a marketingový manažer

Víceprezident Zlínského kreativního klastru

Zastupitel města Zlína
Mgr. Martin PÁŠMA
7
Mgr. Martin PÁŠMA
Ředitel Zlínský zámek o.p.s.

Zastupitel města Zlína
Karel KOLÍNSKÝ
8
Karel KOLÍNSKÝ
Obchodní ředitel KOMA MODULAR s.r.o.
Ing. Kateřina MARTYKÁNOVÁ
9
Ing. Kateřina MARTYKÁNOVÁ
PR manažerka

Kateřina Martykánová se narodila a žije ve Zlíně. Poslední ročník vysokoškolského studia na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě zásadně ovlivnil její další profesní směřování. Díky praxi v renomované ostravské PR agentuře se po absolvování vysoké školy stala vedoucí její pražské pobočky. Touha vrátit se zpět do rodného města jí přinesla možnost rozšířit zkušenosti v marketingu ve velké reklamní agentuře. Od roku 2012 se komunikaci a médiím věnuje jako externí spolupracovník řady zlínských firem. Podílí se na organizaci kulturních a společenských akcí, zejména Zlín Film Festivalu. Prostřednictvím neziskové organizace Dialog Jessenius se věnuje podpoře prevence onkologických onemocnění. Má ráda nové výzvy, inspiruje ji setkání se zajímavými lidmi a poznávání nových míst. Její největší radostí jsou dcera Eliška a syn Tomáš.

Méně informací
Více informací
prof. Ing. Berenika HAUSNEROVÁ, Ph.D
10
prof. Ing. Berenika HAUSNEROVÁ, Ph.D
Ředitelka Ústavu výrobního inženýrství UTB, Vysokoškolský pedagog

Berenika Hausnerová pochází z Vysočiny. Ve Zlíně žije od 18 let. Voňavé tržiště pod kaštany a koupaliště Baťák ve středu města zásadně ovlivnily její volbu technologické fakulty, kde vystudovala plastikářskou technologii. Na disertační práci oceněné Werner von Siemens Excellence Award pracovala ve Švédsku a Japonsku, v roce 2006 se stala první českou laureátkou “For Women in Science”. Prošla různými manažerskými pozicemi, v současnosti vede strojírensky zaměřené obory fakulty. Věří, že kvalitní výzkum a lidi potřebují nejvíce mladé univerzity, které teprve budují svoji identitu. Snaží se být dobrou mámou dospělé Káji a maličké Medy. Je vášnivá čtenářka, houbařka, amaterská cukrářka, zahradnice a lesnice. Životní motto: Zlato se nejlépe pozná v ohni…

Méně informací
Více informací
Ing. Milan TŮMA
11
Ing. Milan TŮMA
Jednatel a obchodní ředitel AXIOM TECH s.r.o.

Milan Tůma žije ve Zlíně téměř 40 let. Po studiu SPŠ stavební ve Zlíně absolvoval fakultu stavební na VUT v Brně. Po studiu nastoupil do Centroprojektu Zlín a od roku 1993 pracuje ve společnosti AXIOM TECH a je spoluvlastníkem firmy. Je ženatý, má dvě děti. K jeho zálibám patří lyžování, cyklistika.

Méně informací
Více informací
Ing. Petr MINAŘÍK
12
Ing. Petr MINAŘÍK
Ředitel výrobního závodu Trelleborg Zlín

Ing. Petr Minařík se narodil v Kyjově a své dětství i dospívání prožil v horňácké obci Louka. Studia na Univerzitě Tomáše Bati jej však nasměrovala do Zlína, kde již téměř dvě desítky let žije. Se zaměřením na management a ekonomiku z vysokoškolského oboru univerzity se však velmi záhy začal profilovat do gumařiny, jež je v našem regionu tolik zakořeněna a kde i on našel své místo, práci a koníčka. V původní pneumatikářské společnosti Mitas a.s, nyní Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. pracuje od ukončení studií, nyní jako ředitel výrobního závodu ve Zlíně. Je ženatý, má dva syny a mezi jeho záliby patří míčové hry a lyžování.

Méně informací
Více informací
MgA. Ladislav ŠKODA
13
MgA. Ladislav ŠKODA
Šéfdesigner společnosti TESCOMA
doc. MgA. Petr STANICKÝ, M. F. A.
14
doc. MgA. Petr STANICKÝ, M. F. A.
Vysokoškolský pedagog, Výtvarný umělec
Mgr. Michal PERNIČKA, Ph.D.
15
Mgr. Michal PERNIČKA, Ph.D.
Klinický psycholog
ak. soch. Radim HANKE
16
ak. soch. Radim HANKE
Akademický sochař
Mgr. et Mgr. Šárka  ŠTĚPÁNÍKOVÁ
17
Mgr. et Mgr. Šárka ŠTĚPÁNÍKOVÁ
Fundraiser
Jiří TEPLINEC
18
Jiří TEPLINEC
Člen představenstva SPUR a.s.
Vladimír POLÁŠEK
19
Vladimír POLÁŠEK
Generální ředitel VITAR, s.r.o.
Adam HYKL
20
Adam HYKL
Vedoucí provozu Kovárna VIVA a.s.
Ing. Dalibor KOLÁŘ
21
Ing. Dalibor KOLÁŘ
Jednatel K.L.F. s.r.o.
Ing. Jiří ŠVEC
22
Ing. Jiří ŠVEC
IS/IT manažer ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.
Kateřina Beníčková, DiS.
23
Kateřina Beníčková, DiS.
Jednatelka lékárny Salvia - lekárna s.r.o.
Ing. Jiří HAVLÍK
24
Ing. Jiří HAVLÍK
Předseda představenstva Pozimos, a.s
Ing. Miroslav ZÁRECKÝ
25
Ing. Miroslav ZÁRECKÝ
IT specialista
Martina KOVAŘÍKOVÁ
26
Martina KOVAŘÍKOVÁ
Fyzioterapeutka
Mgr. Veronika KOPEČKOVÁ
27
Mgr. Veronika KOPEČKOVÁ
Advokátka
Ing. Ondřej BENEŠ
28
Ing. Ondřej BENEŠ
Vedoucí střediska inovací ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.
Magda JAROŇKOVÁ
29
Magda JAROŇKOVÁ
Obchodní referentka
Dominik PRACHAŘ
30
Dominik PRACHAŘ
Student Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Marek OBDRŽÁLEK
31
Mgr. Marek OBDRŽÁLEK
Orchestrální hráč, umělecký manažer, hudební pedagog
Ondřej KUBA
32
Ondřej KUBA
Student FAME, UTB obor Veřejná správa a regionální rozvoj
Mgr. Klára SLÍVOVÁ
33
Mgr. Klára SLÍVOVÁ
Advokátní koncipientka
Oldřich DRAHOŠ
34
Oldřich DRAHOŠ
Živnostník
MUDr. Sylva MASNÁ
35
MUDr. Sylva MASNÁ
Lékařka
Bc. Eliška HEJDOVÁ
36
Bc. Eliška HEJDOVÁ
Módní návrhářka
Monika SIEGELOVÁ
37
Monika SIEGELOVÁ
Pedagog ZUŠ
Martin BĚHAL
38
Martin BĚHAL
Marketingový specialista
Vendula VELÍSKOVÁ
39
Vendula VELÍSKOVÁ
Mediální konzultant
Ing. Jakub ŘEHA
40
Ing. Jakub ŘEHA
Systémový administrátor SW
Ing. Petr ŘÍMAN
41
Ing. Petr ŘÍMAN
Projektant