Stanovisko hnutí Zlín 21 ke Koncepci rozvoje školství statutárního města Zlína na období let 2021 – 2027

Stanovisko hnutí Zlín 21 ke Koncepci rozvoje školství statutárního města Zlína na období let 2021 – 2027